01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Nová služebna MP Praha

Náměstek primátora HMP pro bezpečnost Ing. Petr Hlubuček za účasti ředitele Městské policie HMP Ing. Eduarda Šustera, starosty MČ Praha-Libuš a zastupitele HMP Jiřího Koubka a dalších hostů v úterý 30. listopadu 2021 slavnostně otevřel novou služebnu městské policie v Praze-Libuši. Stavba je moderní, splňující nejpřísnější ekologické a estetické nároky: hlavní budova je se sedlovou střechou, aby zapadla do urbanistického rázu v okolí, vedlejší nižší přístavba má ekologickou zelenou střechu. Služebna je moderně vybavená, umožňující umístění operačního střediska, zajišťuje komfort pro sloužící strážníky z řad mužů a žen, v podkroví nabízí zázemí odpočinek a občerstvení včetně kuchyně, nechybí ani školící místnost s dataprojektorem. Objekt je vybaven vzduchotechnikou, klimatizací a z důvodu úspory energií mají některé podkrovní místnosti, např. toalety, světlovody. Objekt je tak připraven na službu strážníků v plnohodnotném režimu. Od ledna 2022 se počítá s nárůstem z pěti až na třináct službu konajících strážníků.
Novou služebnu a její stavbu velice ocenil náměstek primátora Petr Hlubuček: "Bezpečnost na jednotlivých městských částech je pro hlavní město prioritou. Proto jsem rád, že se ve spolupráci s městskou částí podařilo postavit novou služebnu pro strážníky městské policie, která poskytne maximální zázemí pro výkon jejich činnosti. Jsem také rád, že nová přístavba má zelenou střechu a splňuje tak trendy moderní udržitelné architektury. Hlavní město přispělo na stavbu služebny ze svého rozpočtu částkou 7,4 mil. korun."
„Jsem velmi rád, že se díky úžasné spolupráci vedení hlavního města Prahy a městské části Praha-Libuš podařilo pro naše strážníky vybudovat důstojné zázemí, které splňuje všechny parametry 21. století,“ řekl ředitel městské policie Eduard Šuster.
Gejza Ulehla, ředitel obvodního oddělení MP Prahy 12: „Podpora a realizace výstavby nové služebny je pro mne důkazem, že to vedení MČ myslí se zajištěním bezpečnosti občanů opravdu vážně“.
„Historicky zde stával rodinný dům, který sloužil jako služebna městské policie, ale podmínky pro strážníky byly nevyhovující. Rozhodli jsme se pro celkovou rekonstrukci, tedy zbourání a postavení nové služebny. Chtěli jsme budovu, která splní nejvyšší nároky na činnost strážníků městské policie a současně zapadne do rázu místa, kde se nachází,“ uvedl starosta MČ Praha-Libuš Jiří Koubek, který je současně předsedou Výboru pro bezpečnost HMP.

Informace ke stavbě:
Stavební povolení bylo získáno 3. 5. 2019, nabylo právní moci 31. 5. 2019.
Kolaudace proběhla 4. 10. 2021.
Všechny náklady byly v souhrnu 14 827 tisíc včetně projektové dokumentace, administrace výběrového řízení, autorského dozoru, technického dozoru stavby a vybavení.
Vysoutěžená cena byla 13 710 000 Kč, stavba ve výsledku stála 13 740 632 Kč.
Budovu kompletně financovalo HMP, první dotace ve výši 8,5 mil Kč byla z rozpočtu Městské policie HMP a druhá dotace ve výši 7,4 mil. Kč z rozpočtu HMP.
Zhotovitel stavby: Lerson s.r.o. 

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy