01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Zákony

legislativa 4 20131107 1353359020

Zákon č. 553/1991 Sb., v aktuálním znění o obecní policii

Zákon č. 13/1997 Sb., v aktuálním znění o pozemních komunikacích

Zákon č. 250/2016 Sb., v aktuálním znění o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 251/2016 Sb., v aktuálním znění o některých přestupcích 

Zákon č. 361/2000 Sb., v aktuálním znění o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Zákon č. 65/2017 Sb., v aktuálním znění o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 111/1994 Sb., v aktuálním znění o silniční dopravě 

Zákon č. 353/2003 Sb., v aktuálním znění o spotřebních daních

Zákon č. 373/2011 Sb., v aktuálním znění o specifických zdravotních službáchMapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy