gdprZ průběhu veřejně přístupných akcí pořádaných Městskou policií hl. m. Prahy může být pořizován pro prezentační účely obrazový materiál, který může být využit na webových stránkách a sociálních sítích. V případě bližších dotazů k dané problematice s

C81A1047 titulkaPráci složek integrovaného záchranného systému včera ocenila MČ Praha 11. Za vynikající práci při zajišťování bezpečí a zdraví obyvatel i ochrany jejich majetku převzali zástupci strážníků, policistů, hasičů i záchranářů pamětní listy a dárkové

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka duben web 2018

V novém čísle vám přinášíme reportáž z jednání Kolegia ředitelů městských policií, podíváme se na výcvik Poříčního útvaru na Slapech, dále vás zavedeme na Obvodní ředitelství Praha 6 a mnoho dalšího...  

archiv (od roku 2004)