titulka seniorakademie 2018 p13V budově Úřadu MČ Praha 13 byl včera zahájen jarní cyklus Senior akademie. Jedná se o 2. ročník společného projektu městské části a Městské policie hl. m. Prahy zaměřený na prevenci kriminality. Senioři jsou nejvíce ohroženou skupinou, proto se

titulka oceneni praha 1Autohlídka městské policie ve složení str. Martin Cásek, Rudolf Fojtík a David Hanc z OŘ Praha 1 pomáhala při záchraně ženy, která zkolabovala na toaletách OC Quadrio.

Jelikož byla žena bez pulsu a nedýchala a AED neprovedl kvůli pohybu

titulka odtahyOdtahy jsou vnímány asi jako ta nejvíce negativní činnost jakékoliv městské policie, té pražské nevyjímaje.

 

Samotný odtah vozidla je výrazným zásahem do výkonu vlastnického práva. Proto je přesně specifikováno, z jakých důvodů může

titulka 18let web 2018Je začátek února a už víc jak měsíc je v platnosti novelizace zákona o obecní policii. Jednou z výrazných a hodně diskutovaných změn je ta, že nově mohou být do řad strážníků přijímáni uchazeči, kteří dovršili osmnáctého roku věku. Doposud

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka spadávka nová1 kopie kopie

V tomto čísle vás seznámíme s novými motocykly MP Praha, přinášíme rozhovor s panem náměstkem Ludvíkem Klemou, podíváme se na krádeže vozidel a mnoho dalšího…   

archiv (od roku 2004)