tramvajSoučinnost strážníků a Dopravního podniku v pražské metropoli je na denním pořádku. V přímé souvislosti s provozem MHD na území Prahy zajišťuje pražská městská policie pravidelný dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem v prostředcích městské hromadné dopravy a souvisejících prostorách a okolí. Kromě toho strážníci řeší i problémy týkající se samotné dopravy, kdy neukáznění řidiči svými vozidly blokují průjezdnost povrchových linek MHD.

 

Součinnost s přepravními kontrolory, dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností v dopravních prostředcích i okolí stanic, prioritně zajišťuje ve směnném provozu specializovaný Hlídkový útvar městské policie s celoměstskou působností. Dále se na něm podílejí v rámci své činnosti i ostatní útvary. Zároveň spolupracují i s pracovníky Dopravního podniku hl. m. Prahy. Strážníky žádají o pomoc zejména samotní řidiči. Ti využívají možnosti přivolání hlídky pomocí SOS tlačítka v případě jakéhokoli ohrožení bezpečnosti, zdraví a života. V roce 2019 bylo zaznamenáno celkem 893 tísňových událostí.

Zároveň žádají řidiči povrchových linek MHD pomoc strážníků i v rámci dopravy. Na vině jsou neukáznění řidiči, kteří svá vozidla nedbale parkují v blízkosti tramvajových pásů, křižovatkách, zastávkách apod. Plynulost pražské hromadné dopravy tak bývá často ochromena a linky nabírají zpoždění. Jen za letošní rok přijala pražská městská policie od Dopravního podniku 282 žádostí o odtah vozidla z důvodu překážky silničního provozu a bylo odtaženo celkem 1 060 vozidel buď na žádost, nebo na základě zjištění strážníků v terénu.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)