bike first person cycle cyclist fall autumn exercise 784126Příchod teplého počasí znamená začátek sezóny cyklistů, zvláště pak těch rekreačních. Připomenout si preventivní zásady, na které bychom neměli zapomínat, než šlápneme do pedálů, není nikdy od věci

 • Používejte vždy cyklistickou helmu, i když je povinná jen do 18ti let. Už mnohokrát zachránila život, nebo zmírnila následky úrazu.
 • Své kolo nechte alespoň jednou ročně zkontrolovat v autorizovaném servisu a jeho stav kontrolujte i před každou jízdou, zvláště brzdy, správně nahuštěná kola apod.
 • Odrazky na kole a světla nejsou jen povinnou výbavou, ale slouží především k Vaší bezpečnosti. Stejně je to u reflexních prvků na oblečení, tak je nepodceňujte.
 • Nevozte na kole předměty, které by mohly ohrozit Vás nebo ostatní účastníky silničního provozu.
 • Jezděte vždy co nejblíže k pravému okraji silnice a tam, kde je vyznačena cyklostezka, jeďte po cyklostezce.
 • Změnu směru jízdy dejte vždy jasně najevo svou paží tak, aby ostatní účastníci provozu Váš záměr jasně pochopili. A to i na místech, kde si myslíte, že nikdo není. Okolní řidiče a chodce můžete lehce přehlédnout.
 • Pozorně sledujte své okolí, a to nejen zrakem, ale i sluchem, vyhněte se proto sluchátkům s hudbou.
 • Jezděte vždy bezpečně a ohleduplně vůči ostatním, respektujte dopravní značení a předpisy. Svou rychlost vždy přizpůsobte nejen terénu a provozu, ale také svým schopnostem. Pamatujte, že nesmíte jezdit bez držení řídítek, držet se jiného dopravního prostředku nebo vést za jízdy druhé jízdní kolo, psa nebo jiné zvíře.
 • Nejezděte ve dvou či více lidech vedle sebe. Povolena je pouze jízda jednotlivě za sebou.
 • Pamatujte, že děti mladší 10 let smí na silnici jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let. To však neplatí pro jízdu po chodníku, v parku, cyklistické stezce nebo v obytné a pěší zóně.
 • Odstavujete-li Vaše kolo a nemůžete ho mít po celou dobu na očích, vždy ho připoutejte pomocí bezpečnostního zámku k pevně ukotvenému předmětu.
 • Nezapomeňte, že jste účastník silničního provozu, pro kterého platí stejná pravidla jako pro řidiče automobilu, takže se vyhněte jakémukoli požívání alkoholu nebo jiných návykových látek.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)