IMG 7948 titulkaVýběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy na dodání nových radiostanic schválila Rada hlavního města a městská policie tak může dokončit modernizaci významné součásti svého radiového provozu.
Kompletní obměna radiostanic byla rozdělena do dvou etap. První etapa byla úspěšně realizována v roce 2017, kdy bylo pořízeno celkem 680 ks ručních radiostanic, 60 ks vozidlových radiostanic a 47 ks základnových radiostanic. Nyní byla schválena druhá a konečná etapa, po jejímž dokončení budou veškeré radiostanice používané pražskými strážníky připraveny na okamžik, kdy bude v rámci sítě MRS TETRA spuštěna zabezpečená komunikace mezi jednotlivými uživateli.
Dodání radiostanic proběhne na základě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka ručních a vozidlových teminálů pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy“. Důvodem obměny je silné opotřebení, nerentabilní servis a snižující se spolehlivost stávajícího vybavení.
Předmětem veřejné zakázky je dodání 480 kusů ručních terminálů Motorola MTP3550 s GPS lokací a funkcí lustrace pomocí SDS, včetně příslušenství a průběžné dodávání až 100 kusů sad vozidlových terminálů Motorola MTM5400, včetně GPS modulů. Vlastní čerpání vozidlových radiostanic bude záviset na nákupu nových služebních vozidel, do kterých budou tato zařízení instalována. Součástí zakázky je také kompletní kabeláž, zdroje napájení i kompatibilní náhradní díly (nabíječe, přídavné mikrofony, baterie, antény, síťové prvky atd.). Plnění bude probíhat průběžně do konce listopadu 2022.
Jednotková cena sady ruční radiostanice je 11.614 Kč (bez DPH), vozidlové radiostanice 9.386 Kč (bez DPH).
Na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny byla vybrána pro dodání obou částí veřejné zakázky firma KOMO-COM, s.r.o. Celková vítězná cena ve výši 8 797 660 Kč bez DPH představuje významnou úsporu nad rámec původní kalkulace a třetinovou částku oproti katalogovým cenám.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)