94A7962Prázdniny jsou v plném proudu a letní cyklistická sezóna je obohacena o rekreační a prázdninové cyklisty. Protože opakování je matkou moudrosti, nabízíme malé preventivní shrnutí zásad, na které bychom neměli před usednutím na kolo a během jízdy nikdy zapomínat.

 • Ačkoli je cyklistická přilba povinná do 18 let, použijte ji vždy. Už mnohokrát zachránila život, nebo zmírnila následky úrazu.
 • Své kolo nechte alespoň jednou ročně zkontrolovat v autorizovaném servisu a před každou jízdou jeho stav sami překontrolujte, zvláště brzdy, správně nahuštěná kola apod.
 • Nepodceňujte reflexní prvky. Odrazky na kole a světla nejsou jen povinnou výbavou, ale slouží především k Vaší bezpečnosti, stejně tak i reflexní prvky na oblečení.
 • Nevozte na kole předměty, které by mohly ohrozit Vás nebo ostatní účastníky silničního provozu.
 • Jezděte vždy co nejblíže vpravo okraje silnice ve směru jízdy a tam, kde je vyznačena cyklostezka, jeďte po cyklostezce.
 • Změnu směru jízdy dejte vždy jasně najevo svou paží tak, aby ostatní účastníci provozu váš záměr jasně pochopili. A to i na místech, kde si myslíte, že nikdo není. Okolní řidiče a chodce můžete lehce přehlédnout.
 • Pozorně sledujte své okolí, a to nejen zrakem, ale i sluchem, vyhněte se proto sluchátkům s hudbou.
 • Jezděte vždy bezpečně a ohleduplně vůči ostatním, respektujte dopravní značení a předpisy. Svou rychlost vždy přizpůsobte nejen terénu a provozu, ale také svým schopnostem. Pamatujte, že nesmíte jezdit bez držení řídítek, držet se jiného dopravního prostředku nebo vést za jízdy druhé jízdní kolo, psa nebo jiné zvíře.
 • Nejezděte ve dvou či více lidech vedle sebe. Povolena je pouze jízda jednotlivě za sebou.
 • Pamatujte, že děti mladší 10 let smí na silnici jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let. To však neplatí pro jízdu po chodníku, v parku, cyklistické stezce nebo v obytné a pěší zóně.
 • Odstavujete-li vaše kolo a nemůžete ho mít po celou dobu na očích, vždy ho připoutejte pomocí bezpečnostního zámku k pevně ukotvenému předmětu.

nábor new

přestupky new

pohledavky ikona hlavnistrana

Den otevřených dveří

 

plakat utulek web

Videa MP Praha

Výročí 25 let MP Praha

brozura 252x252px

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka prosinec web

V novém čísle Vám přinášíme reportáž z Hlídkového útvaru MP Praha, rozhovor s expertem na dopravu Jiřím Fillerem, reportáž z e-Salonu a mnoho dalšího... a na závěr roku trochu humoru.

archiv (od roku 2004)