1 fbHistorie placeného parkování v Praze sahá do roku 1996, kdy se modré zóny objevily nejdříve na obvodu Praha 1. Další zóny placeného stání (ZPS) vznikly na Praze 2 až v roce 2007, o rok později na obvodech Praha 3 a Praha 7, postupně i na obvodech dalších. Za roční parkovací kartu může zaplatit majitel vozidla tři sta padesát korun, ale v případě podnikatele může roční poplatek činit až třicet šest tisíc.

Za situace, kdy se přešlo od klasických parkovacích karet k elektronické evidenci uhrazených parkovacích poplatků, se změnil i systém kontroly oprávněnosti parkování. Pro zřizovatele ZPS (hlavní město Praha) nyní tuto kontrolu provádí servisní vozidla firmy Eltodo. Každé její vozidlo denně, v reálném čase, prověří uhrazené parkovací poplatky u přibližně dvaceti tisíc vozidel.

Z hlediska městské policie je dobře, že primární kontrola byla svěřena jiné organizaci. Ubyde argument pro nesmyslné tvrzení, že městská policie v centru řešila jen parkování a nevěnovala se problematice a řešení veřejného pořádku a prevenci pouliční kriminality.

Kontrola ze strany strážníků je už jen namátková. Přesto naše operační středisko MPP stále přijímá mnoho oznámení od občanů, kteří se domnívají, že zrovna před jejich domem stojí hned několik aut bez platného oprávnění. Sice nemají svá podezření za stávající situace o co opřít, ale i taková oznámení musí strážníci prověřovat. Kontrola úhrady parkovného se z naší strany uskutečňuje přes mobilní aplikaci v PDA. Na každém obvodu s modrými zónami mají strážníci k dispozici několik PDA přístrojů se čtečkou registračních značek a přístupem do evidence plátců (CIS).

Zatímco za rok 2017 strážníci nařídili z důvodu neuhrazených parkovacích poplatků celkem 7.052 odtahů, za první dva letošní měsíce to bylo jen 880 vozidel (což znamená další snížení na asi 5.000 aut v letošním roce).

Pro řidiče neoprávněně zaparkovaných vozidel máme upozornění: odtažení vozidla vás bude stát minimálně 1.900 korun. Pokud přijdete včas a bude se jednat jen o započatý odtah, počítejte s částkou 1.250 korun.

A důležitá věc na závěr: jakmile strážník nařídí odtah, nemůže ho odvolat! Při započatém odtahu už musíte řešit vzniklou situaci s řidičem odtahovky, nikoli se strážníkem. Všechny další úkony jsou výhradně v kompetenci řidiče odtahovky a strážník není oprávněn do jeho práce jakkoliv zasahovat.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka web duben 2019

Nové číslo našeho časopisu je zaměřeno především na cyklisty. Najdete zde reportáž o elektrokolech, které MP Praha nově nasazuje do výkonu, dále se podíváme na dopravní hřistě v Praze 8 a také si můžete přečíst o místě v Brdech, které nese označení Javor 51…

archiv (od roku 2004)