titulka oceneni praha 1Autohlídka městské policie ve složení str. Martin Cásek, Rudolf Fojtík a David Hanc z OŘ Praha 1 pomáhala při záchraně ženy, která zkolabovala na toaletách OC Quadrio.

Jelikož byla žena bez pulsu a nedýchala a AED neprovedl kvůli pohybu pacientky výboj, zahájili strážníci nepřímou srdeční masáž stlačováním hrudníku. Za sedm minut se podařilo přivést ženu k vědomí a následně byla předána záchranné službě. Tento úctyhodný čin ocenil ředitel MP Praha Eduard Šuster medailemi za záchranu života.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka ps kveten 2018

V novém čísle vás seznámíme s činností strážníků na Praze 15, podíváme se do vojenského muzea v Lešanech, připomeneme si Pomněnkový den a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)