40x40  VIDEO  Vulgární výrazy 32 letého muže nebraly konce. „Odborník na slovo vzatý“ se oháněl znalostí zákona, přestože jel po chodníku, tedy, kde nemá. Zda se nakonec jednalo o elektrokolo či elektrokoloběžku, nehrálo žádnou roli. Byť situace byla i pro něj samotného místy nepřehledná. Jeho přestupky se budou zabývat správní orgány.
Na křižovatce ulic Vinohradská x Jičínská si hlídka strážníků všimla muže na elektrickém vozítku, jak jede po chodníku. Proto ho zastavila a začala s ním přestupek řešit. Muž však okamžitě na strážníky slovně zaútočil s tím, že jsou nekompetentní a že on na chodníku jezdit může. Dál odmítl se strážníky situaci řešit a přivolal si na místo Policii ČR. Při čekání na jejich příjezd začala „one man show“ plná slovních urážek: „Ty kri*** deb****, ty deb*** vypatlanej, jste natvrdlej, děláš ze sebe deb *** ...“ Navíc zakazoval strážníkům pořizovat videozáznam z projednávání přestupku, protože jim prý k tomu nedal souhlas. Strážníci ho řádně poučili o tom, že ze zákona je strážník oprávněn na veřejně přístupných místech pořizovat záznamy o průběhu řešení přestupkového jednání k zajištění případných důkazů. Nejinak tomu bude i v tomto případě. Jeho přestupky se budou zabývat správní orgány.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka ps říjen web

V novém čísle se podíváme na Městskou policii Mělník, dále si můžete přečíst zajímavý článek Mezi nebem a zemí, či nahlédnout do historie osmatřicátého roku... a mnoho dalšího

archiv (od roku 2004)