40x40U Butovického rybníka se muži porouchal invalidní vozík, strážníci přivolali kapacitně větší vůz a společně s vozíkem ho i  matkou převezli domů.

Na operační středisko Městské policie v Praze 5 bylo v pondělí přijato oznámení z tísňové linky 112, že v ulici Vavřinecká se nachází matka se synem odkázaným na invalidní vozík, který se jim údajně porouchal. Vyslaná autohlídka oba nalezla u Butovického rybníka. Protože závadu vozíku nebylo možné na místě odstranit, postarali se strážníci  o jejich bezpečný převoz do místa bydliště.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka únor web

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme rozhovor s náměstkem primátora Petrem Hlubučkem, dále reportáž z útulku MP Praha v Měcholupech, pohled na činnost strážníků na OŘ Praha 7 a mnoho dalšího…

archiv (od roku 2004)