40x40V pátek 17. listopadu vyjížděla autohlídka městské policie z Prahy  1 do Hybernské ulice v centru Prahy, odkud byl hlášen úraz stavebního dělníka elektrickým proudem. Muž ležel v suterénu domu a nejevil známky života. Strážníci neprodleně kontaktovali zdravotnickou záchrannou službu, zahájili nepřímou srdeční masáž a k resuscitaci využili i defibrilátor, který je součástí vybavení služebních vozidel zajišťujících linku 156. V poskytování první pomoci pokračovali až do příjezdu záchranářů, kteří navázali odbornou pomocí a následně muže předali na specializované pracoviště zdravotnického zařízení.  

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka duben web 2018

V novém čísle vám přinášíme reportáž z jednání Kolegia ředitelů městských policií, podíváme se na výcvik Poříčního útvaru na Slapech, dále vás zavedeme na Obvodní ředitelství Praha 6 a mnoho dalšího...  

archiv (od roku 2004)