40x40Dny prevence zraku upozorňují na nutnost prevence očních vad, především pak u příslušníků složek Integrovaného záchranného systému, u nichž je dobrý zrak nezbytný pro výkon jejich povolání. Během předchozích 5 let bylo vyšetřeno více než 2500 strážníků, policistů a záchranářů a v letošních roce podstoupí vyšetření dalších 700 příslušníků záchranných složek. Akce startuje 21. listopadu a potrvá 3 dny.

V rámci Dnů prevence zraku přiveze Oční centrum Praha svou “mobilní kliniku” s týmem lékařů a sester přímo na pracoviště jednotlivých záchranných složek:

 

 • V úterý 21. 11. 2017 podstoupí preventivní prohlídku Městská policie hl. m. Prahy společně se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy na adrese Korunní 98, Praha Vinohrady.

 • Ve středu 22. 11. 2017 budou prohlídky pokračovat na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy na adrese Kongresová 2 v Praze 4.

 • Ve čtvrtek 23. 11. 2017 se nechají vyšetřit zaměstnanci Policejního prezidia ČR ve Strojnické ul. na Praze 7.

  Výsledky předchozích ročníků potvrzují, že akce má smysl

  Během uplynulých 5 ročníků vyšetřilo Oční centrum Praha více než 2500 zdravotníků, strážníků, policistů a hasičů ve Středočeském kraji. A z výsledků vyšetření vyplývá, že pravidelné kontroly zraku mají smysl. U příslušníků, kteří podstoupili vyšetření opakovaně, bylo zaznamenáno zlepšení, měli správnou dioptrickou korekci v brýlích a zároveň se daří i podchytit vyšší nitrooční tlak.

  „Jsem velmi rád, že nápad uskutečnit tuto akci před šesti lety se přeměnil v dlouhodobý významný projekt a pozitivní výsledky Dnů prevence zraku smysl celé akce dlouhodobě potvrzují.” říká primář Očního centra Praha MUDr. Radan Zugar a vysvětluje důležitost pravidelných očních vyšetření: „Smyslem preventivních prohlídek je rozpoznání a předcházení onemocnění, která zpočátku mohou probíhat i zcela nepozorovaně a bez obtíží. Příkladem může být zelený zákal, u kterého nám včasná diagnostika a léčba umožní předejít možným komplikacím nebo i trvalým ztrátám zraku. Preventivní oční prohlídku doporučujeme podstupovat jednou do roka a jsme potěšeni, že příslušníci IZS naše doporučení berou vážně.“

  Vyšetření zraku v rámci Dnů prevence zraku není časově náročné a zabere asi 20 minut, zahrnuje i konzultaci s očním lékařem, který doporučí další případnou léčbu.

   

   

  Letošní Dny prevence zraku se zaměří na prevenci zeleného zákalu

  Během vyšetření v předchozích ročnících byl u cca 1/3 vyšetřených zachycen vyšší nitrooční tlak, který je nutné pravidelně kontrolovat z důvodu možného vzniku zeleného zákalu.

  Zelený zákal neboli glaukom je oční onemocnění, při kterém dochází k postupnému odumírání vláken zrakového nervu. Jeho poškození může mít za následek úplnou ztrátu zraku. Jeho nebezpečí spočívá v tom, že se rozvíjí zcela bez příznaků. Zelený zákal nelze vyléčit, jen včasná diagnóza a správná léčba ale dokážou výrazně zpomalit, někdy i zastavit průběh tohoto onemocnění.

   

  Záchranné složky vyšetření svých zaměstnanců na pracovišti vítají

  O vyšetření zraku přímo na svém pracovišti je ze strany příslušníků jednotlivých záchranných složek dlouhodobě velký zájem.

  „Možnost vyšetření zraku přímo na pracovišti využívá stále více našich zaměstnanců. Vnímáme význam prevence v oblasti našeho zdraví a těší nás, že právě díky této spolupráci je možné včas odhalit potíže se zrakem. Velkým bonusem navíc jsou odborníci, kteří přijedou za námi a vyšetření  tak může absolvovat více zaměstnanců.  Někteří strážníci využívají této možnosti opakovaně, ale každý rok přibývají i další,“ uvedla tisková mluvčí Městské policie hl. m. Prahy Irena Seifertová.

  „I v letošním roce jsme velmi rádi navázali na spolupráci s Očním centrem Praha a opět se připojujeme k úspěšné akci Dnů prevence zraku. Každoročně stoupá počet zájemců z řad Policie ČR o vyšetření a věříme, že se tato dnes již pravidelná aktivita opět setká s velkým ohlasem u příslušníků, u nichž je dobrý zrak při výkonu jejich nelehké služby nezbytností.“ Policie České republiky také apeluje při své preventivní činnosti na řidiče motorových vozidel, aby měli svůj zrak v pořádku a předcházeli tak možným kolizím v silničním provozu, proto je dobře že sami jdeme příkladem a absolvujeme v hojném počtu preventivní vyšetření,“ řekla republiková koordinátorka prevence Policejního prezidia ČR pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová.

  OČNÍ CENTRUM PRAHA, a.s

  Oční centrum Praha je oční klinika, která poskytuje péči v oboru očního lékařství již od roku 2000. Dlouhodobou strategií je postupné rozvíjení a rozšiřování nabídky služeb souvisejících s očními vyšetřeními a operacemi, které korespondují s dynamickým rozvojem medicíny. www.ocp.cz

  Oční centrum Praha, a.s.

  Lighthouse Tower

  Jankovcova 1569/2c

  170 00  Praha 7 - Holešovice

  kontakt: Kateřina Veselá, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2