Vedoucí Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy

Mgr. Radka Vetešníková
tel.: 222 025 317
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zástupce vedoucí oddělení prevence

Mgr. Tomáš Řezník
tel.: 222 025 879
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mgr. Kateřina Chalupová
tel.: 222 025 859
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sekretariát oddělení prevence

Lucie Háchová
tel.: 222 025 863
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     

 

Bezpečné chování  metodické programy

Ing. Zdeněk Bartoš
tel.: 222 025 887
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dopravní výchova  metodické programy
(vč. stacionárních dětských dopravních hřišť)

Mgr. Petr Černohous
tel.: 222 025 864
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ochrana osob a majetku  metodické programy

Lenka Hofmanová, Dis.
tel.: 222 025 873
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

První pomoc a požární prevence  metodické programy

Mgr. Josef Zběhlík, DiS.
tel.: 222 025 867
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sociálně patologické jevy  metodické programy

Bc. Michal Petr
tel.: 222 025 874
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Skupina zabezpečení  prezentační akce

Ing. Petr Řádek
tel.: 222 025 881
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kontaktní adresa:
Korunní 98/2456, 101 00 Praha 10
Dolnoměcholupská 27/58, 109 00 Praha 10