40x40K použití donucovacích prostředků a pout museli přistoupit strážníci, když řešili případ agresivního hosta v restauraci. Ten se snažil poškodit i služební automobil. Byl předveden na Policii ČR.

V úterý o půlnoci přijala hlídka

40x40  FOTO  Kabel vedoucí z pouliční lampy upoutal pozornost hlídky strážníků. Ti zjistili, že vede do přístřešku, kde se nacházel muž bez domova a pouštěl si televizi.

V úterý chvíli po poledni prováděla hlídka strážníků

40x40  FOTO  Strážníci se hned ráno na Nový rok zabývali případem muže, který měl dle svědků na náplavce střílet blíže neurčenou zbraní po labutích a na ukotvené lodě. Údajně tak oslavoval příchod nového roku. Na místě si ho převzala Policie

40x40Pozorný cestující si v soupravě metra všiml muže, který odcizil spící ženě mobilní telefon z kapsy. To okamžitě oznámil hlídce strážníků, kteří konali na nástupišti metra dozor. Muže se jim podařilo dopadnout a předat Policii

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka ps prosinec 2017

V posledním čísle tohoto roku vás seznámíme se službou strážníků MP Praha v OC Chodov, podíváme se na slavnostní stužkování do Brožíkovy síně, ukážeme vám kreslené vtipy Pavla Šišpery a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)