tisen ikonaPOMOC!
Jsem v tísňové situaci

  odtah ikona        Vyhledávání

Vyhledávání odtažených vozidel

preobjednani ikonaPřestupky

Změna termínu, nezaplacené pokuty

najdi okrskare ikonaVáš strážník
Najdi svého okrskáře

chci se stat straznikem ikonaNábor
Nábor nových uchazečů

Realizované projekty prevence kriminality v roce 2014

 

Praha – bezpečná metropole – projekt realizovaný od roku 2000, jehož cílem je rozšiřování již funkčních preventivních aktivit, tj. poskytování základních rad a informací k ochraně zdraví, osob a majetku, bezpečného soužití a zvyšování právního vědomí občanů. Ve spolupráci s obvodními ředitelstvími MP, úřady městských částí a MHMP je realizována cílená primární prevence formou přednáškové činnosti především ve školských zařízeních na celém území
hl. m. Prahy.

Stop kriminalitě páchané na seniorech a ZTP – tradiční projekt od roku 2001, který představuje soubor vzdělávacích aktivit v oblasti prevence kriminality s důrazem na zvýšení informovanosti cílové skupiny občanů hl. m. Prahy o možnostech ochrany před nejčastěji se vyskytujícími druhy kriminality, a tím přispívá k vytváření bezpečnějšího prostředí pro tuto cílovou skupinu spoluobčanů. Projekt se především zaměřuje na ochranu osobního bezpečí, zabezpečení majetku a zvyšování právního vědomí této skupiny obyvatel.

Mosty – projekt realizovaný od roku 2004. V rámci tohoto projektu strážníci Oddělení prevence MP hl. m. Prahy dlouhodobě spolupracují se zařízeními náhradní rodinné péče Fondu ohrožených dětí Klokánek. Individuálním přístupem a připravenými preventivně výchovnými programy usilujeme o změny v nevhodných návycích chování, zvládání svých problémů a získání sociálních dovedností. Eliminujeme tak možný výskyt závadového nebo jinak společensky nepřijatelného chování. Nejaktivnější děti se pak účastní zimního a letního zážitkového týdenního sportovního pobytu. MG 2801

Mobilní informační a poradenské centrum pro veřejnost (tzv. MODRÝ AUTOBUS) – s realizací tohoto preventivního projektu bylo započato již v roce 2000. Jedná se o speciálně upravený autobus, který pravidelně nabízí široké veřejnosti komplexní informace o možnostech ochrany života, zdraví a majetku. Tyto okruhy jsou měněny dle zaměření akce, na které je poradenské centrum využíváno.

Návštěvníkům „Mobilního informačního a poradenského centra pro veřejnost“ jsou poskytovány propagační a poradenské materiály různých témat týkající se předcházení rizikovým situacím, a to zejména v oblastech ochrany zdraví, osobní bezpečnosti a majetku. Tyto materiály jsou „dopravovány“ přímo k občanům, a tím zkracují čas nutný pro návštěvu „stálého“ poradenského centra.

Setkání s Městskou policií hl. m. Prahy – od roku 2002 – jedná se o tradiční akci, která si klade za cíl přiblížit činnost Městské policie hl. m. Prahy i ostatních složek Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy jako službu obyvatelstvu a prohloubit tak vhodným způsobem důvěru občanů k policii. Při těchto akcích je zvyšována informovanost široké pražské veřejnosti o činnosti Městské policie hl. m. Prahy a jednotlivých složek záchranného bezpečnostního systému. MG 4829

Bezpečné chování dívek a žen v Praze – představuje pravidelné preventivní působení zaměřené na ochranu života, zdraví, majetku a vytváření vzorců chování potřebných pro předcházení možným útokům na tuto cílovou skupinu. Cílem projektu je formou přednáškové činnosti zvýšit u posluchaček pocit zodpovědnosti v oblasti ochrany osobního bezpečí, života, zdraví a majetku, upozornit na nástrahy, ale i důsledky rizikového chování a zároveň informovat o možnostech ochrany před nejčastěji se vyskytujícími druhy kriminality.

Senior akademie  je cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality, který se zaměřuje na širší veřejnost a umožňuje i neorganizovaným seniorům, ZTP a občanům získat potřebné informace k prevenci kriminality. Forma uceleného komplexu témat z oblasti prevence kriminality podrobněji seznamuje zájemce z řad seniorů s touto oblastí. Vzdělávací cyklus tvoří 12 přednáškových bloků a 3 exkurze.

Týdny se seniory  jedná se o nadstavbový projekt, jehož účelem je rozšíření preventivního působení a zkvalitnění informovanosti o zásadách bezpečného chování a ochraně osob a majetku u této skupiny obyvatelstva. V rámci pětidenních pobytů s pracovníky oddělení prevence jsou senioři proškolováni v problematice týkající se ochrany osob, života, zdraví a majetku, a to nejen formou přednášek, ale i v podobě modelových situací a praktických ukázek tak, aby oslovení senioři byli schopni získané dovednosti uplatnit v praxi při řešení krizových situací, a dále aby získané znalosti adekvátně předávali svému okolí. MG 2855

 

Poplachový monitorovací systém pro školy  zabezpečení školských zařízení pomocí elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) a připojení těchto zařízení pomocí radiových komunikátorů na poplachový monitorovací systém (PMS) Městské policie hl. m. Prahy. Cílem projektu je snížení majetkové trestné činnosti ve školských zařízeních a zefektivnění případného zákroku Městské policie hl. m. Prahy.

Mezinárodní konference prevence kriminality na lokální úrovni – cílem projektu je v rámci čtyřdenní konference pracovníků městských a obecních policií a široké odborné veřejnosti prezentovat nejnovější postupy a programy prevence, seznámit se s možnostmi získání finančních prostředků na prevenci, odborné diskuse za účasti odborníků k aktuálním problémům prevence kriminality.

 

Aktuálně:

alkohol auto nadychano 201621.9.2017

Strážníci zadrželi během jednoho dne dva řidiče pod vlivem alkoholu

Číst dál...

násilí nový 201619.9.2017

Agresivní muž řádil na pražském úřadu práce

Číst dál...

prvni pomoc novy 201619.9.2017

Strážníci zachránili život seniorce, která upadla ve svém bytě

Číst dál...

ROČENKA K 25 VÝROČÍ MĚSTSKÉ POLICIE 

cz brozura ikona

 PRAŽSKÝ STRÁŽNÍK 

Aktuální číslo (pdf)

08/2017

titulka9 2017

V novém čísle Vás provedeme linkou 156 na Praze 2, podíváme se na počátky vzniku tohoto časopisu, již v krátkosti probereme nový výstrojní řád a další...

archiv (od roku 2004)