tisen ikonaPOMOC!
Jsem v tísňové situaci

  odtah ikona        Vyhledávání

Vyhledávání odtažených vozidel

preobjednani ikonaPřestupky

Změna termínu, nezaplacené pokuty

najdi okrskare ikonaVáš strážník
Najdi svého okrskáře

chci se stat straznikem ikonaNábor
Nábor nových uchazečů

    Zmizelo mé auto. Co mám dělat?    

V případě, že nenaleznete svoje vozidlo na místě, kde jste jej zanechali, obraťte se na Policii ČR, linka 158 nebo přímo na nejbližší služebnu. Policie ověří, zda Vaše vozidlo nebylo odtaženo. Informace o odtaženém vozidle se dozvíte bezplatně také na tísňové lince 156. V případě, že o odtahu vozidla rozhodla Městská policie hl. m. Prahy nebo Správa služeb hl. m. Prahy můžete si ověřit si odtah vozidla na tomto místěV případě že auto nebylo odtaženo, ale bylo odcizeno, obraťte se na Policii ČR.

 

     Před mým domem je v nočních hodinách častý hluk. Co mám dělat?     

Kontaktujte tísňovou linku 156 Městské policie hl. m. Prahy. Problematika rušení nočního klidu spadá do kompetence strážníků.

 

     V mém okolí je velký nepořádek nebo černá skládka. Co mám dělat?     

Obraťte se na Váš místně příslušný úřad městské části, který je kompetentní danou problematiku řešit. Rovněž se můžete obrátit na strážníky Městské policie hl. m. Prahy, kteří skládku zadokumentují a předají příslušnému správnímu orgánu k řešení.

 

     Na dětském hřišti nebo pískovišti jsem našel použité injekční jehly a stříkačky. Co mám dělat?     

Zavolejte tísňovou linku 156 Městské policie hl. m. Prahy, která má na sběr tohoto odpadu proškolené pracovníky.

 

     Našel jsem živé nebo uhynulé zvíře. Co mám dělat?     

Kontaktujte  odchytovou službu Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy na tel. 222 02 5916, 222 02 5917, která se o celou záležitost postará. 

 

     V našem domě obsadili nebytové prostory bezdomovci. Co mám dělat?     

Zavolejte tísňovou linku 156 Městské policie hl. m. Prahy. Strážníci Vám s řešením této problematiky pomohou.

 

     Pokousal mě neznámý pes. Co mám dělat?     

Pokud je to možné, pokuste se vyhledat v okolí majitele psa. Ten nese za svého psa odpovědnost a je také zodpovědný za řádné očkování psa. Po té vyhledejte lékařské ošetření.