40x40Zvuk výstřelu zaslechli pražští strážníci, kteří posléze zadrželi muže schovávajícího zbraň do kapsy svého kabátu. Ten uvedl, že ho napadl neznámý muž v restauračním zařízení. Toho se podařilo o chvíli později zadržet. Celou věci si na místě převzala Policie ČR.

Ve středu dvě hodiny po půlnoci se na pražském Andělu ozval výstřel. Strážníci z Prahy 5, kteří zde konali běžnou hlídkovou činnost, spatřili dva zmateně se pohybující muže. Jeden z nich si právě schovával zbraň do kapsy kabátu. Hlídka oba okamžitě zastavila. Sedmadvacetiletý muž strážníkům vydal zbraň a uvedl, že ho v restauračním zařízení napadl neznámý muž, to potvrdil i druhý. Vzhledem k tomu, že oba chtěli z místa odejít, byli omezeni na osobní svobodě. Uvedeného útočníka se podařilo o chvíli později strážníky zadržet. Celá záležitost byla na místě předána Policii ČR.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka ps prosinec 2017

V posledním čísle tohoto roku vás seznámíme se službou strážníků MP Praha v OC Chodov, podíváme se na slavnostní stužkování do Brožíkovy síně, ukážeme vám kreslené vtipy Pavla Šišpery a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)