tisen ikonaPOMOC!
Jsem v tísňové situaci

  odtah ikona        Vyhledávání

Vyhledávání odtažených vozidel

preobjednani ikonaPřestupky

Změna termínu, nezaplacené pokuty

najdi okrskare ikonaVáš strážník
Najdi svého okrskáře

chci se stat straznikem ikonaNábor
Nábor nových uchazečů

Poděkování občana J.R. – strážníkům městské policie ze dne 1. května 2017

Dobrý den, dne 20. 4. 2017 okolo 12.00 hod. jsem se obrátil na posádku vozu, zasahující u nějaké feťačky. Potřeboval jsem pomoc s adresou lékárny. Posádka vozu mi vyšla v nebývalé míře vstříc. Mořili se tam se mnou asi 20 minut. Chtěl bych touto cestou poděkovat.

Poděkování Odboru dopravy a životního prostředí MČ Praha 6 – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 1. května 2017

Vážení přátelé, dovolte nám vyjádřit velké a upřímné poděkování za Vaši spolupráci a podporu akce „Den Země na Praze 6“, která se uskutečnila 22. 4. 2017, Na Vypichu, Praha 6. Tato akce, určena pro širokou veřejnost, byla hodnocena velmi pozitivně, a to i z řad návštěvníků. Velmi si proto vážíme Vašeho zapojení do celého projektu a bude nám ctí, pokud se rozhodnete pro spolupráci i v příštím roce.

Poděkování občana I. J. – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 2. května 2017

Dobrý den, nedělám to úplně často, ale rád bych touto cestou vyjádřil vděčnost a ocenil přístup, kterého se mi dostalo od personálu Policie ČR místního oddělení Benediktská 1, Pha 1. Dne 30. 3. 2017 se mi neznámý pachatel pokusil vyloupit služební vozidlo a já jsem zavolal Policii k prošetření. Ve 21:00 přijel na místo „činu“ přivolaný policista a po jedenácti letech ve službě, pokud se dobře pamatuji, se mi začal věnovat. To je jeden důvod, kvůli kterým píši – jedenáct let na Praze 1 a přístup, který policista i po té době měl, mě velice potěšil. Přivolaný prap. Jan Bumbál nám s přítelkyní v dané situaci nejen skvěle pomohl a věnoval nám čas, ale byl svým chováním velice profesionální, milý  a vstřícný. S jeho pomocí se nám podařilo ještě tu noc odjet domů, do Hradce Králové, 120 km po dálnici. Mimo jiné zavolal na pomoc i hlídku městské policie, která mi páté okno pomohla zalepit pytlem, dala mi náhradní izolepu pro případ nutné opravy a ještě byli bez jakýchkoli nároků velice milí. Chci uvedené povzbudit v jejich práci a úsilí, protože jejich snaha pomoci, vstřícnost, slušnost a milý přístup nepřichází vniveč, jistě nejen já je vnímám a utváří obraz, jakým se na Policii jako občané díváme. Bohužel neznám jména přivolaných městských strážníků, ale prap. Bumbál si je bude pamatovat. Všichni tři bez nejmenšího zaváhání ctili motto „POMÁHAT a chránit“, za což jim skládám, vzhledem k tomu, co na Praze 1 jistě denně řeší, velký obdiv, uznání a děkuji jim. Chci, aby vedení vědělo, že to co dělají, není samo sebou, ale dělají to skvěle. DĚKUJI VÁM PÁNOVÉ! Jsem s pozdravem a přeji všem, kterým se tato zpráva dostane do ruky, hezké a úspěšné dny!

Poděkování občanky N.A. – strážnici OŘ MP Praha 15 ze dne 3. května 2017

Vážený pane řediteli Šustere, dovolte, abych Vás ve vší úctě informovala o naprosto skvělém a profesionálním přístupu strážnice MP mimo službu, která dnes zabránila fyzickému napadení revizora DP agresivním cestujícím. Incident se odehrál krátce po 10. hodině na lince č. 150 ve směru z Modřan na Kačerov, což jistě zachytil i vnitřní kamerový systém v autobusu. Strážnice svým verbálním přístupem ochránila revizora a zklidnila cestujícího, za což posléze někteří svědci akce poděkovali. Bohužel číslo jejího průkazu, o které jsem požádala, jsem omylem neuložila do telefonu, takže jediná informace, kterou mám je, že místo působení má být Praha 15. Doufám, že nebude problém její totožnost zjistit a případně ocenit její profesionalitu. S pozdravem.

Poděkování DDM Praha 4 –  řediteli MP a strážníkům oddělení prevence MP ze dne 5. května 2017

Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vám a Vašim spolupracovníkům poděkoval za významnou pomoc při realizaci akce našeho DDM „Den Země“, která se konala dne 19. 4. 2017. I přes relativně nepříznivé počasí se akce zúčastnilo více než 400 nadšených dětí a ukázky Vaší techniky a praktické činnosti patřily k tomu nejlepšímu, co jsme mohli nabídnout. Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Poděkování občana V.H. – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 5. května 2017

Dobrý den! Vážený pane řediteli, chtěl bych poděkovat Vaší hlídce, která mě dnes 5. 5. 2017 asi ve 21 hodin upozornila, že jsem nechal u zaparkovaného automobilu otevřené okénko. Asi tak bych si představoval aplikaci hesla, které používá státní policie „pomáhat a chránit“. Ještě jednou děkuji a přeji hodně úspěchů Vám a členům Městské policie Praha 11. S pozdravem.

Poděkování Magistrátu hl. m. Prahy – strážníkovi OŘ MP Praha 10 ze dne 9. května 2017

Dobrý den pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat panu Bc. Hlaváčkovi za ochotu nám půjčit strážníka,  a to nad rámec smluvených dnů na naše pracoviště – Bohdalec. Minulý a tento týden byl a bude velmi složitý, vzhledem k velkému náporu klientů, kteří se ne vždy chovají slušně. S pozdravem vedoucí registru vozidel.

Poděkování Státní plavební správy – strážníkům poříčního útvaru MP ze dne 10. května 2017

Vážená paní primátorko, dovolte, abych Vám jako zřizovateli Městské policie hlavního města Prahy, poděkovala za vynikající spolupráci, která panuje mezi poříčním útvarem městské policie a Státní plavební správou. Tato spolupráce probíhá zejména v rámci kontrol vodní cesty, též při kulturních a sportovních akcích konaných na vodní cestě v Praze. Rekreační plavba se těší stále rostoucí oblibě široké veřejnosti, což dokládají zveřejněné statistiky počtu nově vydaných průkazů způsobilosti k vedení plavidel, ale i počty nově evidovaných malých plavidel. V souvislosti s tímto trendem roste i intenzita plavebního provozu. Území hlavního města Prahy je místem s velmi intenzivním plavebním provozem, ať se již jedná o osobní lodní dopravu, rekreační motorovou plavbu, nebo plavbu v rámci sportovních oddílů, které působí v Praze po více než století. V uplynulé plavební sezóně roku 2016 bylo s ohledem na intenzitu plavebního provozu na území Prahy, přistoupeno k osazení plavebního značení, kterým se omezila plavba na části této cesty do režimu plavby ve výtlaku. Toto opatření kladlo z hlediska efektivnosti velké nároky na přítomnost kontrolních složek, které sledovaly jeho dodržování. Počet oznámení o podezření ze spáchání přestupku v plavebním provozu z uvedené lokality, která Státní plavební správa obdržela od poříčního útvaru městské policie, převyšoval polovinu z celkového počtu všech zjištěných přestupků. Tato statistika jasně dokládá skutečnost, že útvar městské policie hraje v plavebním dozoru na vodní cestě v Praze mimořádnou úlohu. Poříční útvar je zároveň specializovanou složkou, která disponuje odborností a znalostí plavebního dozoru a v případě vzniku mimořádných událostí je schopna bezprostředně dorazit k místu jejich vzniku a zajistit prvotní úkony před příjezdem zaměstnanců Státní plavební správy. Závěrem bych si dovolila ještě jednou ocenit velmi profesionální a vstřícný přístup kolegů z poříčního útvaru, kteří vždy flexibilně řeší nastalou situaci. Věřím, že naše úspěšná spolupráce bude nadále pokračovat.

Poděkování starosty MČ Praha 13 – strážníkům OŘ MP Praha 13 a oddělení prevence MP ze dne 10. května 2017

Vážený pane řediteli, rád bych Vám poděkoval za účast příslušníků Městské policie hl. m. Prahy a prezentaci techniky na akci „Bezpečná 13 aneb Bezpečnost zajištěna 2017“, která se uskutečnila dne 11. dubna 2017 v Praze 13 – Stodůlkách na Slunečním náměstí, kde příslušníci městské policie předvedli svou akceschopnost a připravenost. Jsem si vědom, že bez Vaší pomoci bychom nemohli tuto akci tak kvalitně realizovat. S pozdravem.

Poděkování vedoucí vychovatelky školní družiny – strážníkům oddělení prevence ze dne 12. května 2017

Vážený pane řediteli, velmi ráda bych touto cestou chtěla poděkovat a pochválit strážníky Jiřího Komůrku a Jana Koláře, kteří se 10. 5. 2017 na dopravním hřišti v Radotíně, velmi ochotně a trpělivě věnovali v rámci prevence dopravní výchovy dětem ze všenorské školy.

Poděkování předsedy Spolku břevnovských živnostníků – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 10.května 2017

Vážený pane řediteli, chtěl bych Vám za organizátory poděkovat za činnost všech Vašich strážníků na celé akci Břevnovský víkend, která se konala ve dnech 29. 4. – 1. 5. 2017 v okolí Břevnovského kláštera.

Poděkování ředitelky ZŠ – P9 – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne  16.května 2017

Rádi bychom touto cestou poděkovali za zajištění bezproblémového průběhu sportovního dne, který v sobotu 13. 5. 2017 pořádala ve školním areálu ZŠ Generála Janouška, Praha 9.

Poděkování Policejního prezidia ČR – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 17. května 2017

Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky obdržel podání ze dne 2.května 2017, ve kterém podatel vyjadřuje poděkování policistům z Obvodního ředitelství policie Praha I Místního oddělení Benediktská a strážníkům městské policie za profesionální přístup a vstřícné jednání při řešení oznámení krádeže věcí z vozidla dne 30. Března 2017. Vzhledem k obsahu zasílám podání na vědomí. Podání bylo současně zasláno na Obvodní ředitelství policie Praha I.

Poděkování starosty městyse Brodek u Přerova – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 18. května 2017

Vážený pane řediteli, tímto bych Vám rád poděkoval za poskytnutí strážníků Městské policie Praha 1 na 8. ročníku Dne s integrovaným záchranným systémem, konaným dne 29. 4. 2017 v Brodku u Přerova. Strážníci městské policie se postarali o pestrý program pro děti i dospělé. Na projížďky v dětských autíčkách a nafukovací skákací hrad stály nekonečné fronty. Ukázka sebeobrany v podání Vašich strážníků byla velmi dobře technicky zvládnutá a ukázka koňské jízdní skupiny byla pro mnohé návštěvníky nezapomenutelným zážitkem celého dne. Chtěl bych tímto opět vyzvednout vysokou profesionalitu a vstřícnost strážníků k dětem, kde bylo znát, že je práce s dětmi velmi těší a setkání s nimi berou jako hru a ne jako přidělenou práci. Byli bychom rádi, kdybychom s Vašimi strážníky mohli spolupracovat i v dalších ročnících IZS. Ještě jednou Vám děkuji a prosím o vyřízení mého poděkování i strážníkům, kteří se této akce zúčastnili. S pozdravem.

Poděkování Nadace Terezy Maxové dětem – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 19. května 2017

Vážený pane Šustere, dovolte mi touto cestou upřímně poděkovat za podporu v rámci akcí s názvem „Můj první řidičák“ a „Jízdy zručnosti“, které se uskutečnily ne školním hřišti Glowackého ve dnech 11. 5. a 18. 5. pod vedením týmu pana Mgr. Petra Černohouse. Za nadaci srdečně zdraví.

Poděkování občanů Mgr. M.N. a Ing. Arch. P.M – strážníkovi OŘ MP Praha 12 ze dne 22.května 2017

Dobrý den, rádi bychom poděkovali za pomoc, vstřícnost a proaktivní přístup při řešení vloupání do garáže v ulici Pod Belárií, Praha 4 – Modřany a pokusu o odcizení motorového člunu. K uvedenému činu došlo v noci z 5. – 6. května 2017. Městský strážník číslo 186 se dostavil na uvedené místo po telefonickém upozornění sousedů, počkal na náš příjezd a velmi vstřícně a proaktivně s námi celou záležitost vyřešil. Ještě jednou mu i Vaším prostřednictvím děkujeme

Poděkování občana M.A. z Kypru – strážníkům hlídkového útvaru – skupině taxi MP ze dne 23. května 2017

Dear Sir/Madame, My name is M. A. and I am from Cyprus. I write to express my gratefulness and big thank you to your taxi police department and specially the 3 police officers working in your department; Mr. Matous Zdobinsky, Mr. Richard Lhota and Mr. Robert Sychra. Me and my wife came to Prag for a 3 day holiday on Friday the19th of May and we were staying at the Corinthia hotel. On Saturday night, after we had a dinner in old town, we decided to get a taxi to go back to our hotel so we get into a taxi at the Smetanovo nabr at 23:10. As soon as we get into the car the taxi driver gave me a piece of paper and told me that it is the official price list for taxis. It was written 4 regions on the paper with different prices and he told me that the cost from old town to Corinthia hotel is 1350 koruna. We were shocked and we told him that we are getting off the taxi because it is too expensive so we left the car as soon as we get in and then we decided to get a metro to go to our hotel. 5 minutes after I have realized that I forgot my mobile phone in the car so I started to call my number by using my wife’s mobile phone but nobody was answering. I kept calling my mobile but after a few try I noticed that my phone has been switched off by someone. When we arrived to our hotel I talked to the night manager at the hotel and she told me that the only way she can help me is calling the taxi police and so did. To be honest I was not expecting the police to come over and I was so stressed because there was lots of important files on my mobile phone and it was gone! Exactly 6 minutes after the manager called the taxi police, 3 police officers came to our hotel to see me, I was so suprised and impressed. I was amazed how quick they arrived and moreover that they were extremely polite and very much willing to help me. One of the officers, I think it was Mr. Matous Zdobinsky, was speaking very good english and he was asking me lots of questions regarding to the incident and translating everything to his colleauges. He was taking notes carefully and also do the translation for the questions his colleaugue Mr Richard Lhota asking to me. I was incredibly amazed how professional and kind were all 3 of them. Although I wanted to, unfortunately I could not give them too much detail because I did not remember even the colour of the car. We just remember the Street and the time but nothing else. After that, they told me that they will help me as much as they could and they will give a priority to my case. Although they made me feel much better, I never thought that they would be able to help me with so little information I gave. But I was so happy to see how a real police team reacts to incidents andwitnessed a professional police force at world standard. Actually I never believed that they would be able to find my mobile phone but they prooved me how wrong I am in less than 21 hours. Next day I had a phone call from the hotel manager and she was asking me to go to the reception because the 3 police officers want to see me so I went to the reception. I was in an absolute shock! They found my mobile phone and brought it back to me! I was speechless and I was so much impressed with these officers and also your department. I believe that the Czech Republic is blessed with such a professional and dedicated police force and I believe that the whole Europe has a lot to learn from Czech republic police force. I will be publishing my experience with your police force on my social media accounts and also on a national newspaper in my own country Cyprus. Once more thank you very much to your department and especially the 3 excellent officers who have demonstrated the high degree of professioanlism in executing their duties. I strongly believe that your excellence in your duty must be recognized and apreciated at the highest level so please advice me if there is any other contacts which I can write in person and praise your job. Kind regards,

Poděkování občana V. N. – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 23. května 2017

Vážený pane řediteli, jménem organizátorů 6. Česko – Slovenského setkání sběratelů policejních insignií, které se konalo uplynulý víkend v zotavovně Vězeňské služby ČR, Na Květnici 1105/10, Praha 4 bych Vám velice rád poděkoval za poskytnutí techniky, kterou používá Městská policie hl. m. Prahy. Vyzdvihnul bych profesionální přístup, ochotu a vstřícnost při představování techniky na místě přítomných strážníků Městské policie hl. m. Prahy. Ještě jednou Vám a Vašim podřízeným moc děkujeme. V příloze zasílám pro zajímavost několik fotografií ze setkání. S pozdravem.

Poděkování občana R.J.  – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 25. května 2017

Dobrý den, chtěl bych poděkovat za přístup městských strážníků za včerejší odvedenou práci. Včera 24. 5. 2017 kolem cca 21 hod. na ulici Novodvorská 1077 byla jimi odvedena práce velmi profesionální! Přístup, jak tuto situaci řešili, byl velmi profesionální! Děkuji Vám.

Poděkování ředitele OŘ policie Praha IV – PČR – strážníkům útvarů psovodů ze dne 25. května 2017

Vážený pane řediteli, chtěla bych Vaším prostřednictvím poděkovat za spolupráci strážníkům Útvaru psovodů poskytnutou součástem zdejšího obvodního ředitelství při pátrací akci po pohřešovaném seniorovi dne 19. 5. 2017 v prostoru rybníku Šeberák v Praze 4 – Kunraticích. Z uvedeného útvaru se jmenovitě opatření zúčastnili psovodi str. Michal Rezek (sl. č. 2950), str. František Škvrna (sl. č. 2554), srov. Michal Sitte (sl. č. 2241) a str. Romana Hübnerová (sl. č. 2538) se služebními psy. Strážníci se na místo samotné dostavili ve velice krátkém čase a aktivně a iniciativně se zapojili do propátrání vymezeného prostoru. Při provádění pátrání se jim pohřešovaného podařilo nalézt, bohužel již bez známek života. Pane řediteli, ráda bych zdůraznila, že se nejedná o naši první velice dobrou spolupráci se strážníky Útvaru psovodů. Strážníci – psovodi vždy podávali a podávají profesionální a profesně odborné výkony s příkladným osobním nasazením tak, aby co nejlépe přispěli k dosažení účelu akce či opatření. S pozdravem.

Poděkování tř. učitelky ZŠ Mendíků 2,  Praha 4 – strážníkovi OŘ MP Praha 4 ze dne 26. 5. 2017

Vážený pane řediteli, děkujeme za uvolnění strážníka Josefa Štricze na školu v přírodě, kde působil jako zdravotník. Jeho profesní znalost, hezký vztah k dětem a bezproblémová komunikace s kolektivem byla pro naši školu v přírodě velkým přínosem. Věříme, že tato spolupráce může pokračovat i v dalších letech. V dnešní době je málokdo ochoten věnovat svůj čas pubertálním dětem. Nejenže svědomitě vykonával svou funkci zdravotníka, ale angažoval se ve sportovních soutěžích, turistice. Děti si díky němu uvědomily, že strážník může také pomáhat. Ještě jednou díky.

Poděkování vedoucí PSSZ Praha 10 – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 26. května 2017

Vážený pane řediteli, ráda bych Vám vyjádřila poděkování jménem celého našeho pracoviště za výbornou spolupráci s Vašimi strážníky pány Veselým a Mrkvičkou. Jejich přítomnost má pozitivní vliv na chování klientů. Ještě jednou děkuji a těšíme se na další spolupráci. Přeji krásný víkend.

Poděkování ředitelky  ZŠ a MŠ Praha 1 – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 29. května 2017

Dobrý den, rádi bychom pochválili Vaše lektory pana Koláře a paní Heřmánkovou (omlouváme se, že neuvádíme tituly). Toto jsou komentáře učitelek (čtvrtá paní učitelka prý již napsala přímo Vám):  Velice Vám děkujeme za velmi poutavou a zároveň velmi poučnou přednášku. Zejména pak za vynikající a osobitou prezentaci pana policisty, který dětem problematiku cyklisty v silničním provozu přiblížil velmi zábavnou formou. Moc se nám to líbilo a mnohokrát děkujme. IV. třída, ZŠ Parentes. Paní Heřmánková vystupovala profesionálně, s nadhledem a přirozenou autoritou. I při páteční únavě dětí si dokázala udržet pozornost skoro 60 minut a předala dětem  naprosto jasné a pochopitelné informace. Těšíme se na pokračování v příštím školním roceJ. Pan Kolář výborně pracoval s dětmi. Je to člověk, který umí zaujmout, vyprávět živě, zábavně a zároveň poučně. Děti, včetně paní učitelky, vydržely celých 50 minut sedět, poslouchat a nadšeně se zapojovaly do jeho vyprávění J. Jeho přednášku bych doporučila každé třídě. Velice mu děkujeme! S přáním všeho dobrého.

Poděkování ministryně pro místní rozvoj – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 31. května 2017

Vážený pane řediteli, dovolte mi poděkovat Vám za spolupráci na akci „Den dětí s integrovaným záchranným systémem“, kterou ministerstvo realizovalo pro děti svých zaměstnanců. Strážníci Obvodního ředitelství MP Praha 3 na akci profesionálně předvedli ukázku hlídkového vozidla, výstroje a výzbroje strážníků, což se setkalo s velikým zájmem všech účastníků. S úctou.

Aktuálně:

alkohol pullitr novy 201627.6.2017

 VIDEO 

Opilá mládež uvízla v síti kontrol pražské městské policie

Číst dál...

strázník novy 201627.6.2017

Strážníci nalezli zmateného cizince. Ukázalo se, že je po něm v Schengenském informačním systému vyhlášeno pátrání

Číst dál...

pouta novy 201627.6.2017

Agresivní opilý muž napadal strážníky. S pouty na rukou skončil na záchytné stanici

Číst dál...

ROČENKA K 25 VÝROČÍ MĚSTSKÉ POLICIE 

cz brozura ikona

 PRAŽSKÝ STRÁŽNÍK 

Aktuální číslo (pdf)

05/2017

01

Přinášíme vám speciální číslo k 25. výročí založení MP Praha.

archiv (od roku 2004)