legislativa 1 20131107 1364672815

Word2007IconNařízení č. 7/2016 Sb. ,hl. m. Prahy 
kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Word2007IconNařízení č. 9/2011 Sb.,hl. m. Prahy
kterým se vydává tržní řád

Word2007IconNařízení č. 26/2005 Sb.,hl. m. Prahy
kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka web ps 012018

V novém čísle vám přinášíme rozhovor s radním pro bezpečnost Liborem Hadravou, podíváme se na kryty civilní ochrany, představujeme činnost Útvaru vzdělávání a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)